Nr 14
(październik 2013)

Artykuły w bieżącym numerze:

Publikacja zdjęć Internecie to nic innego jak rozpowszechnianie wizerunku osób na nich przedstawionych. Zgodnie z brzmieniem art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie [..]
[..] Obowiązek zgłoszenia przez przedsiębiorcę zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych ciąży więc nie tylko na dużych korporacjach i spółkach prawa handlowego, lecz także na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [..]
Art.184 k.p. stanowi, iż za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. Z treści art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynika, iż zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko [..]

Inne numery biuletynu: