Nr 22
(czerwiec 2014)

Artykuły w bieżącym numerze:

Małżonkowie mają obowiązek materialnej i moralnej pomocy, zwłaszcza w czasie choroby. Niektóre choroby są na tyle znaczne i poważne, że uniemożliwiają utrzymywaniu jakichkolwiek więzi między małżonkami, godzą w istotę małżeństwa i doprowadzają do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami [..]
Zbliża się sezon wakacyjny, jak co roku wielu pracodawców zatrudni młodych ludzi w ramach zlecenia przy pracach sezonowych. O czym powinni pamiętać? [..]
[..] Otóż, jeśli chodzi o strony, to organ administracji jest obowiązany udzielać pełnej informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków stron w prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz udzielać wyjaśnień i wskazówek, aby strona nie poniosła szkody z powodu nieznajomości prawa [..]

Inne numery biuletynu: