Nr 28
(grudzień 2014)

Artykuły w bieżącym numerze:

Jednym z rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym jest ustalenie prawa do kontaktów z dzieckiem. Kontakty te obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej [..]
Zgodnie z treścią przepisów kodeksu pracy prawo zmiana wynikających z umowy o pracę jej istotnych postanowień, takich jak np. stanowisko, czas i miejsce pracy, wynagrodzenie czy rodzaj wykonywanej pracy wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Instytucja ta nie będzie miała zastosowania w przypadku drobnych zmian w zakresie dotychczas wykonywanych czynnościach pracownika, np. przeniesienie do innego pokoju czy na inne piętro. Z instytucji tej może skorzystać wyłącznie pracodawca w sytuacji, gdy dotychczasowe istotne warunki pracy lub płacy pracownika mają ulec pogorszeniu [..]
[..] Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. może odbyć się w dwóch trybach: pełnym (zwykłym) i uproszczonym - zależy to od tego, jak ukształtowane są stosunki pomiędzy wspólnikami spółki przekształcanej. W sytuacji, gdy wszyscy wspólnicy są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki, istnieje możliwość skorzystania z procedury uproszczonej przekształcenia spółki. Natomiast tryb zwykły musi być stosowany do przekształcenia spółki cywilnej, w której tylko niektórzy ze wspólników prowadzili sprawy spółki [..]

Inne numery biuletynu: