Nr 32
(kwiecień 2015)

Artykuły w bieżącym numerze:

Obowiązujące przepisy prawa pracy przyznają dużą ochronę pracownicom będącym w ciąży. Generalnie, poza zatrudnieniem na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca, niedopuszczalne jest wypowiadanie im umów o pracę czy wręczanie wypowiedzeń zmieniających. Istnieje jednak pewne sytuacje, gdy nie obowiązuje [..]
Zniewaga to nie tylko użycie słów obelżywych, postawienie zarzutów obelżywych, ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. Zniewaga może być dokonana również gestem, pismem, wizerunkiem (np. karykaturą), spoliczkowaniem, itd. [..]
Egzekucja komornicza z rachunku bankowego dłużnika należy do bardzo często wykorzystywanych rodzajów egzekucji. Zgodnie z art. 889 kodeksu postępowania cywilnego, w celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy komornik przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek [..]

Inne numery biuletynu: