Nr 37
(wrzesień 2015)

Artykuły w bieżącym numerze:

W sprawie o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę (kuratora zawodowego lub społecznego) wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron, co wynika bezpośrednio z przepisu art. 434 k.p.c. Wywiad jest przeprowadzany w miejscu zamieszkania dzieci stron w oparciu m.in. o informacje od obecnej rodziny [..]
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, czyli tzw. "opieka nad dzieckiem". Może on te dwa dni wykorzystać łącznie bądź oddzielnie. Uprawnienie powyższe przysługuje nie tylko matce, ale również ojcu dziecka, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż jeżeli [..]
Od dnia 29 sierpnia 2015 r. obowiązują nowe uregulowania dotyczące opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. Na gruncie poprzedniego stanu prawnego obowiązywała zasada obligatoryjnego ograniczenia praw jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem [..]

Inne numery biuletynu: