Nr 38
(październik 2015)

Artykuły w bieżącym numerze:

Znajdujący się w kodeksie postępowania cywilnego przepis, art. 11, rodzi wiele konsekwencji w procesie cywilnym. Zgodnie z jego brzmieniem: "Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną [..]
Kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę w przypadku zajścia w ciążę podlega ochronie z przepisów kodeksu pracy. W przypadku, gdy pracuje ona na podstawie umowy na czas określony, która miałaby się rozwiązać przed datą porodu, termin obowiązywania umowy ulegnie przedłużeniu do dnia porodu. Inaczej jest natomiast w przypadku kobiet zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej. Nie podlegają one w/w ochronie [..]

Inne numery biuletynu: