Nr 43
(marzec 2016)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] Odwołanie się ustawodawcy do względów słuszności, można porównać do odwołania do pewnego rodzaju norm moralnych, powszechnie przyjętych w społeczeństwie. Pomoc może więc dotyczyć przykładowo wsparcia psychicznego w chorobie, wsparcia duchowego, czy innego rodzaju pomocy wymaganej (i możliwej) ze względu na stan zdrowia. Zaznaczyć należy, iż małżonek wymagający ww pomocy nie ma roszczenia względem drugiego małżonka, które miałoby go prawnie zmusić do wykonywania tej pomocy, jednakże w razie orzekania rozwodu brak wsparcia i pomocy może być przesłanką oceny winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego [..]
Zachowek to instytucja prawa cywilnego, na podstawie której zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się określona wartość udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Zgodnie z art. 991 § 2 kodeksu cywilnego, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia [..]

Inne numery biuletynu: