Nr 44
(kwiecień 2016)

Artykuły w bieżącym numerze:

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy spadkodawca i spadkobierca umierają jednocześnie (ten sam dzień i godzina zgonu) w wyniku jakiegoś zdarzenia np. wybuchu gazu, wypadku samochodowym itd. Jak wówczas wygląda porządek dziedziczenia po Spadkodawcy? [..]
W praktyce coraz częściej spotykamy pytania dotyczące możliwości dochodzenia przez dziecko alimentów od macochy bądź ojczyma oraz możliwości dochodzenia alimentów przez macochę lub ojczyma od dziecka swojego małżonka [..]

Inne numery biuletynu: