Nr 46
(czerwiec 2016)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] W preambule do ww. Konwencji wskazano intencje, które przyświecały jej wydaniu. Podkreślono, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy, a dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości dzieci powinny wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności [..]
Strony (w tym interwenienci) występujące w procesie cywilnym mogą składać zastrzeżenia do protokołu na uchybienia sądu przepisom postępowania cywilnego. Jest to jedno z pouczeń zawartych w pierwszym piśmie kierowanym z Sądu do strony, a które nie zawsze jest przez strony rozumiane. Zgłoszenie zastrzeżeń to jakby zwrócenie uwagi Sądu na uchybienie przepisom postępowania [..]

Inne numery biuletynu: