Nr 48
(sierpień 2016)

Artykuły w bieżącym numerze:

W życiu codziennym częstymi zdarzeniami „szkodowymi” są zalania mieszkania. Gdy poszkodowany, a więc właściciel zalanego mieszkania posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą ochroną takie zdarzenia, wówczas zgłasza szkodę Ubezpieczycielowi, ten wszczyna postępowanie likwidacyjne i ustala wysokość odszkodowania wypłacanego poszkodowanemu [..]
Coraz więcej pytań i udzielanych porad prawnych dotyczy spraw spadkowych i sposobu odrzucenia spadku gdy spadkobiercy minął termin na złożenie takiego oświadczenia, jak również w sytuacji, gdy spadkobierca przyjął spadek, lecz później wyszły na jaw okoliczności, które spowodowały, że chciałby niejako zmienić oświadczenie w tym przedmiocie [..]

Inne numery biuletynu: