Nr 5
(styczeń 2013)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] Naruszeniem nietykalności cielesnej jest każde bezprawne dotknięcie innej osoby lub inny krzywdzący kontakt fizyczny, które są obraźliwe, krzywdzące, kłopotliwe. Naruszenie nietykalności cielesnej nie musi wywoływać bólu. Zazwyczaj zachowanie sprawcy polega na bezpośrednim działaniu na ciało innej osoby [..]
[..] Zapis windykacyjny umożliwia rozporządzenie w testamencie poszczególnymi składnikami majątku na rzecz konkretnych osób. Dzięki temu spadkodawca może zadecydować o podziale spadku - o tym, jakie przedmioty przypadną po jego śmierci wskazanym przez niego osobom, np. przeznaczając mieszkanie dla jednej osoby, a samochód dla innej [..]
[..] Postępowanie sądowe jest co do zasady odpłatne a wysokość opłat jest nieraz wygórowana dla wielu osób słabszych finansowo. Dla przykładu opłata stała od pozwu w sprawie o rozwód wynosi 600 złotych, opłata stała od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki wynosi 2.000 złotych, zaś opłata stała od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej wynosi 1.000 złotych, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku opłata stała wynosi 300 złotych [..]

Inne numery biuletynu: