Nr 6
(luty 2013)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] Czynność sprawcza polega na uporczywym niewpłacaniu podatku w terminie. Chodzi tu o czynności powtarzane wielokrotnie. Jednorazowe zaniechanie zapłaty podatku nie stanowi o uporczywości [..]
Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności nieruchomości poprzez długotrwały upływ czasu, w którym właściciel mógł dochodzić wydania rzeczy, a tego nie zrobił. Doniosłe są w równym stopniu dwa elementy: posiadanie nieruchomości jak właściciel oraz bezczynność właściciela, który mógł dochodzić na drodze sądowej ochrony własności [..]
[..] Przez odstępne należy rozumieć uzgodnioną przez strony określoną sumę pieniężną, od której zapłaty uzależnione jest skuteczne odstąpienie od umowy. Odstępne może zostać zastrzeżone na rzecz jednej lub obu stron umowy [..]

Inne numery biuletynu: